Мерки / Тип на честички / NO2
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 13, 2024
Проширување на зоните со забранет сообраќај на тешки товарни возила
февруари 13, 2024
Студија за формирање зони со ниски емисии (LEZ-Low emission zone) во центарот на градот
јануари 23, 2024
Изградба на велосипедски патеки
јануари 23, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност
јануари 23, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје