Мерки / Тип на честички / CO
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 22, 2024
Означување на пешачки зони
февруари 22, 2024
Денови без автомобил
февруари 22, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
февруари 13, 2024
Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 13, 2024
Пренасочување сообраќај
февруари 13, 2024
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови
февруари 13, 2024
Студија за организиран одржлив товарен сообраќај во урбаните области за големите компании: дистрибутивни центри, ефикасно договарање и обезбедување мапи за определените рути за сите поголеми компании во градот, упатства како да се обезбеди достава во времето на најгуст сообраќаен метеж