Публикации
мај 12, 2022
Определување на уделот на различните извори на загадување во Скопје
декември 23, 2020
Истражување за енергетска ефикасност и практики на загревање на претријатијата во Скопје
ноември 23, 2020
Проценка на свеста и знаењето на жителите на Лисиче на тема аерозагадување
ноември 18, 2020
Проценка на свеста и знаењето на трговците кои продаваат грејни тела на тема аерозагадување