Проценка на свеста и знаењето на жителите на Лисиче на тема аерозагадување
ноември 23, 2020

Целта на ова истражување е да се направи анализа на три целни групи:

Од податоците може да се заклучи дека жителите на населбата Лисиче, заради нискиот стандард се исклучително под влијание на факторот цена на инвестиција и финансиските поволности и услови се единствено важни при изборот дали и во што да се вложи. Граѓаните сметаат дека нафтата и јагленот се најголеми загадувачи и како енергенси најмногу придонесуваат во загадувањето на воздухот. Како енергенс кој најмалку загадува се сметаат пелетите за кој 46% од испитаниците рекле воопшто или малку влијаат на загадувањето.

Други содржини кои можеби ќе те интересираат