PM 10
PM 2.5
мај 13, 2024
Енергетска ефикасност ‒ скриениот пријател на квалитетот на воздухот
мај 10, 2024
Активностите за www.cistvozduh.mk уште повеќе направија да ја засакам и почитувам животната средина
април 30, 2024
ДАЛИ СИТЕ ДИШЕМЕ ИСТ ВОЗДУХ?
април 2, 2024
УНДП доби благодарница од УГД за особен придонес и поддршка
март 13, 2024
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
февруари 1, 2024
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
декември 27, 2023
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
декември 27, 2023
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина