PM 10
PM 2.5
јули 11, 2024
Програмата за мониторинг на воздухот во пет општини заврши
јуни 30, 2024
Како фирмите во Куманово да станат дел од зелената транзиција?
јуни 28, 2024
Постојаното вложување во капацитетите за инспекциски надзор е предуслов за ефективна инспекција и добро спроведување на законодавството за животна средина
јуни 24, 2024
Физичката активност ги намалува негативните ефекти од загадувањето на воздухот и ризикот од деменција
март 13, 2024
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
февруари 1, 2024
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
декември 27, 2023
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
декември 27, 2023
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина