PM 10
PM 2.5
јуни 19, 2024
Успешно заврши спроведувањето на тренинг-програмата за чист воздух за пет пилот општини
мај 27, 2024
Чист воздух, eдуцирај и делувај!
мај 13, 2024
Енергетска ефикасност ‒ скриениот пријател на квалитетот на воздухот
мај 10, 2024
Активностите за www.cistvozduh.mk уште повеќе направија да ја засакам и почитувам животната средина
март 13, 2024
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
февруари 1, 2024
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
декември 27, 2023
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
декември 27, 2023
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина