Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
Општина Кавадарци

Тема на тренинг: Тренинг за дефинирање на соодветни индикатори за мониторинг на квалитетот на воздухот

Датум: 06.02.2024 

Локација: Општина Кавадарци

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат