Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
Скопје

Тема на тренинг: ‚‚Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко‘‘

Датум: 26.03.2024

Локација: Скопје

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат