ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ ОД ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ
ноември 21, 2023

Извештај од истражување на јавната свест за загадувањето на воздухот во сите 5 општини

Анкетата беше спроведена во 2023 година во следните градови: Струмица, Кавадарци, Куманово, Струга и Гостивар.

Резултати по општини:

Други содржини кои можеби ќе те интересираат