Проценка на свеста и знаењето на трговците кои продаваат грејни тела на тема аерозагадување
ноември 18, 2020

Целта на ова истражување е да се направи анализа на свеста и знаењето на тема загадување на воздухот кај трговците што продаваат уреди за греење, анкетирани на ниво на цела територија на државата. Резултатите од истражувањето покажуваат дека мнозинството од трговците пробуваат да влијаат на купувачите за да тие изберат енергетско ефикасни уреди за греење (62%), додека 36% од нив не го прават тоа.

Повеќе информации: ПРОЦЕНКА НА СВЕСТА И ЗНАЕЊЕТО НА ТРГОВЦИТЕ КОИ ПРОДАВААТ ГРЕЈНИ ТЕЛА НА ТЕМА АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

Други содржини кои можеби ќе те интересираат