Вести / Документи за политики
мај 13, 2024
Енергетска ефикасност ‒ скриениот пријател на квалитетот на воздухот
февруари 20, 2024
Регионална конференција: Во борбата со загадениот воздух соработката е од големо значење
декември 22, 2023
Кој го загадува воздухот во вашиот град?
декември 18, 2023
Одржан тренинг за практична примена на координативната платформа за чист воздух
декември 16, 2023
Несоодветни депонии и загаден воздух ‒ критика и од Европската Унија
декември 13, 2023
Пренесени знаења и искуства за поефикасна подготовка на план за квалитет на амбиентен воздух
декември 6, 2023
Спроведен тренинг за инспекциски надзор во животната средина
декември 5, 2023
Дизајнирање на програма за субвенции кои ќе одговорат на потребите на различни групи на граѓани
ноември 23, 2023
Тренинг за подготовка на План за квалитет на амбиентен воздух