Зима без пожари – минимизирање на пожари од загревање
0%
септември 22, 2022
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Управување со ризици и кризи
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONONO2NOxPM10PM2.5SO2
Одговорна институција за спроведување
Град СкопјеОпштини во Скопски регион

Пожарите во зимскиот период најчесто се јавуваат поради греењето и неисправни оџаци. Затоа се предлагаат сет од акции со кои ќе се инвестира во превенција наместо во справување со последиците.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
  • Град Скопје и општините од Скопскиот регион инвестираат значајни средства за замена на стари грејни тела (особено печки на дрва и јаглен) со нови грејни тела или топлотни пумпи;
  • Град Скопје влжува напори да го обнови оџачарскиот занает и чистење на оџаците (нечистен оџак е една од главните причини за пожари во грејната сезона).
Планирани чекори
  • организирање обуки за противпожарна заштита за различни категории граѓани;
  • набавка/одржување на опрема на противпожарните единици;
  • кампања за противпожарен апарат во секој дом;
  • кампања за проодни улици за да може брзо да стаса противпожарно возило.
Цел
0 пожари во зимскиот период
Индикатори за следење на имплементацијата
  • број на пожари во грејна сезона.
Одговорна институција за следење на имплементација
Град Скопје
Дополнителни придобивки
  • намалување на материјални штети и жртви.
Период на имплементација
Финансии
Буџет