Едукација и информирање
0%
септември 22, 2022
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
КомуникацијаОбразование
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONONO2NOxPM10PM2.5SO2
Одговорна институција за спроведување
Град СкопјеЈавни претпријатијаОпштините во Град Скопје

Знаењето е наш најголем ресурс. Можеме ефикасно да се справиме со секој предизвик, ако имаме соодветно знаење и ако сме информирани на транспарентен начин за причините. Технологијата се развива со исклучително брзо темпо, и потребно е да се следат новите практики или добри искуства на другуи држави кои успешно го решиле проблемот со квалитеот на воздух. Потребно е вработените во општините, Градот Скопје и јавните претпријатија да бидат обучени и едуцирани со проблематиката за да можат ги реализираат потребните промени од овој План.  Било кој градоначалник не може (и не треба) сам да го решева проблемот со квалитет за воздух, потребен е заеднички напор и соработка на сите вработени. Од друга страна, нивната работа бара голема транспарентност кон јавноста и соработка со многу чинители.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
  • подготовка на заеднички план за едукација за чист воздух на вработените во Град Скопје, јавните претпријатија и општините (тренинзи, студиски посети, предавања од стручни лица и сл.).
  • реализација на планот за едукација;
  • соработка со млади и невладиниот сектор за дизајнирање на иновативни нискобуџетни едукативни/информативни материјали и нивна широка промоција.
Цел
подготвка и реализација на план за едукација и информирање
Индикатори за следење на имплементацијата
  • % на реализација на планот за едукација
Одговорна институција за следење на имплементација
Град Скопје
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Финансии
Буџет