Вебинар
септември 13, 2023
УНДП Работилница – Претставување на алатки за визуелизирање на податоци
Вебинар
март 27, 2022
Презентација на резултатите од Студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Скопје
Вебинар
март 7, 2022
Граѓанско општество и локална самоуправа – партнерства за локална демократија на Западен Балкан
Вебинар
февруари 24, 2022
Искористување на рекреација на отворено за зачувување на животната средина
Вебинар
ноември 11, 2021
УНДП ги поддржува претприемачите кои сакаат да имаат влијание во развојот