Обука на тема „Мерење на суспендирани честички – зошто и како?“
Универзитет ‚‚Гоце Делчев‘‘ - Штип

Тема на тренингот: „Мерење на суспендирани честички – зошто и како?“

Датум: 12.12.2023 година

Локација: Универзитет ‚‚Гоце Делчев‘‘ – Штип

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат