Тренинг за како да се дефинираат најсоодветните индикатори за следење на квалитетот на воздухот
Кавадарци

Тема на тренинг: Како да се дефинираат најсоодветните индикатори за следење на квалитетот на воздухот, со цел да се олесни известувањето за спроведувањето на плановите за квалитет на воздухот?

Датум: 06.02.2024 

Локација: Општина Кавадарци

Други содржини кои можеби ќе те интересираат