Тренинг за дизајнирање на програма за субвенции кои ќе одговорат на потребите на различни групи на граѓани
iCan Гостивар

Тема на тренинг: Дизајнирање на програма за субвенции кои ќе одговорат на потребите на различни групи на граѓани

Датум: 29.11.2023 година

Локација: iCan Гостивар

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат