Тренинг за креирање на координативна платформа за чист воздух
Општина Куманово

Тема на тренинг: Креирање на координативна платформа за чист воздух

Датум: 18.12.2023

Локација: Општина Куманово

Други содржини кои можеби ќе те интересираат