Како да се обезбедат податоци за подготовка на солидни планови за квалитет на воздух
Општина Струмица

Тема на тренингот: Како да се обезбедат податоци за подготовка на солидни планови за квалитет на воздух

Датум: 13.12.2023 година

Локација: Општина Струмица

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат