Обука на тема „Справување со загадувањето на воздухот – јакнење на јавната свест за проблемите и можните решенија“
Клубот на новинари - Скопје

Тема на тренингот: „Справување со загадувањето на воздухот – јакнење на јавната свест за проблемите и можните решенија“

Датум: 14 – 15.12.2023 година

Локација: Клубот на новинари – Скопје

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат