Тренинг за инспекциски надзор во животната средина
Државен инспекторат за животна средина

Тема на тренинг: ‚‚Инспекциски надзор во животната средина‘‘

Датум: 6.12.2023 година

Локација: Државен инспекторат за животна средина

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат