Конференцијата за методи и технологија за мерење на квалитетот на воздухот

Air Quality Measurement Methods and Technology Conference

Една од најпопуларните специјализирани конференции, Конференцијата за методи и технологија за мерење на квалитетот на воздухот обезбедува широко опфаќање на сите аспекти на методологиите за мерење на воздухот, вклучително и протоколи за осигурување на квалитетот и начинот на користење и толкување на податоците. 

Виртуелната конференција #AQMeasurements содржи сесии во живо кои ги опфаќаат темите за амбиентален воздух, мониторинг и мониторинг на емисии во бегство, сензори, токсични и помалку токсични материи и еколошка правда. Сесиите исто така ќе се фокусираат на актуелните жешки теми, вклучувајќи заразни загадувачи како што се PFAS, сензори со ниска цена, следење на емисиите од следната генерација (NGEM) и мерења во воздухот за да се проценат влијанијата од пожарите.

Во прилог на годинашната виртуелна конференција, ќе ја одржиме целосната лична конференција во Сан Диего, Калифорнија од 8-10 март 2022 година.

 

Дознајте повеќе на следниот линк

Air & Waste Management Association

 

Други содржини кои можеби ќе те интересираат