Оценка на потребите за градење на капацитетите во пет пилот општини и тренинг план
ноември 23, 2023

Training Plan

Овој тренинг план е подготвен врз основа на потребите на вработените во петте пилот општини (Кавадарци , Куманово, Гостивар, Струга и Струмица) и на локалните инспекциски служби. Овој план е наменет првенствено за вработените во општините кои учествуваат во креирање на Планови за квалитет на воздух и нивно спроведување. Дополнителен фокус на проектот се и локалните инспектори за животна средина, па затоа дел од обуките се фокусира на нивните потреби.

За повеќе информации погледнете го Тренинг планот (Публикацијата е достапна само на англиски јазик)

 

Други содржини кои можеби ќе те интересираат