Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
0%
февруари 22, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

На ниво на локална самоуправа потребно е промовирање на употребата на хибридни и електрични возила од страна на локалната администрација и поддршка на корисниците на хибридни и електрични возила преку бесплатни паркинг места на паркиралиштата во градот или временски ограничено бесплатно полнење на возилатаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

број на регистрирани хибридни и електрични возила на територијата на Општина Гостивар на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Проценка на потребните финансиски средства: 1.000.000,00 денари годишно
Дополнителни придобивки

Долгорочно подобрување на квалитетот на воздухот во градот Гостивар

Период на имплементација
долгорочно
Финансии
Буџет
потребни се финансиски средства за обезбедување на потребната инфраструктура за полнење на електричните возила Проценка на потребните финансиски средства: 1.000.000,00 денари годишно