Летните пожари предизвикуваат проблем со загаденост на воздухот и директно влијаат на нашето здравје
август 17, 2023

Изминатите години, секое лето во Македонија се поврзува со пожари. Оваа година не е многу поразлично. Летниот период е период на многу пожари, а пожарите имаат големо влијание на животната средина и на квалитетот на воздухот. Шумските пожари не само што претставуваат директна закана за погодените области, туку придонесуваат и за низа фактори на загадување на воздухот, што ги прави проблематични и за човековото здравје директно. Центарот за управување со Кризи во Македонија редовно објавува за пожари секојдневно. Пикот се случи месецот Август кога ЦУК дневно пријавуваше и по 20 пожари на различни локации низ државата. За среќа сега за сега станува збор за мали пожари кои најчесто се локализираат за неколку дена. 

Summer fires

Врската помеѓу шумските пожари и квалитетот на воздухот:

Шумските пожари можат да имаат големо влијание врз квалитетот на воздухот, како локално така и во регионално ниво. За време на шумски пожар, органската материја, вегетацијата и другите материјали испуштаат низа загадувачи во атмосферата, вклучувајќи честички (ПМ), испарливи органски соединенија (VOCs), азотни оксиди (NOx) и јаглерод моноксид (CO). Овие загадувачи може да имаат големи последици за квалитетот на воздухот и здравјето на луѓето.

Честички и нивните ефекти:

Еден од примарните загадувачи што се испуштаат за време на шумските пожари се честичките, вообичаено наречени ПМ. Овие ситни честички во воздухот можат да навлезат длабоко во нашиот респираторен систем, потенцијално да доведат до респираторни проблеми и да ги влошат постоечките состојби како што се астма и алергии. Дополнително, ПМ може да ја намали видливоста и да создаде услови за магла, што влијае не само на квалитетот на воздухот, туку и на целокупната благосостојба.

Формирање на озон:

Шумските пожари можат да придонесат и за формирање на озон на ниско ниво на земјата, штетен загадувач и клучна компонента на смогот. Интензивната топлина од шумските пожари може да предизвика хемиски реакции помеѓу испраливите соединенија (VOC) и азотините оксиди (NOx), што доведува до производство на озон. Високото ниво на озон на ниво на земја може да има штетни ефекти врз респираторното здравје, особено за ранливите популации како што се децата, постарите лица и лицата со респираторни заболувања.

Мерки за ублажување на загадувањето на воздухот поврзано со шумски пожари:

Покрај употребата на прочистувач на воздух во домот, постојат неколку други мерки кои поединците можат да ги преземат за да ја минимизираат нивната изложеност на загадувањето на воздухот поврзано со шумски пожари:

Останете информирани: Следете ги индексите за квалитет на воздухот и ажурирањата за шумските пожари обезбедени на интернет. Овие информации може да ви помогнат да донесувате информирани одлуки за активностите на отворено и да преземете соодветни мерки на претпазливост.

Ограничете ги активностите на отворено: За време на периоди со лош квалитет на воздухот, препорачливо е да се намали времето поминато на отворено, особено за време на шпицот на загадувањето. Размислете за презакажување напорни активности во моменти кога квалитетот на воздухот е подобар.

Како воздухот дома да остане чист: држете ги прозорците и вратите затворени за да спречите влегување на надворешни загадувачи. За да ги отстраните честичките од воздухот, користете високоефикасни собни прочистувачи на воздух со честички (HEPA) за поголеми простори и размислете за личен прочистувач на воздух за вашиот непосреден простор за дишење.

Погрижете се да се консултирате со локалните власти, здравствените работници и доверливите извори за најнови информации и совети.

Summer fires 2

         Photo by Malachi Brooks on Unsplash

 

 

Други содржини кои можеби ќе те интересираат