Загадувањето предизвикува 7 милиони предвремени смртни случаи – Македонија во топ 10 земји со најзагаден воздух
јуни 21, 2023

Загадувањето станува се по сериозен проблем и во Македонија каде и ова зима сме во топ десет земји со најзагаден воздух во светот. Многу форми на загадување може да имаат широко и долготрајно негативно влијание врз здравјето на луѓето, растенијата и животните или на цели екосистеми.

Докажано е дека загадувањето на воздухот придонесува за здравствени проблеми, вклучувајќи проблеми со дишењето, влошување на здравствените проблеми кај хронично болни и слично.

Токсичното загадување е меѓу водечките фактори на ризик за незаразни болести на глобално ниво. Незаразните болести сочинуваат 72% од сите смртни случаи, од кои 16% се предизвикани од токсично загадување. Токсичното загадување е одговорно за 22% од сите кардиоваскуларни болести, 25% од смртните случаи од мозочен удар, 40% од смртните случаи од рак на белите дробови и 53% од смртните случаи од хронична опструктивна белодробна болест.

Податоците на Светската здравствена организација (СЗО) покажуваат дека загадувањето на воздухот предизвикува 7 милиони предвремени смртни случаи секоја година. 91-99% од светското население живее на места каде што квалитетот на воздухот ги надминува препораките на СЗО.

Агенцијата за заштита на животната средина на САД мери пет главни загадувачи, од кои сите се регулирани со Законот за чист воздух:
• озон на ниво на земја
• загадување со честички (вклучувајќи PM2.5 и PM10)
• јаглерод моноксид
• сулфур диоксид
• азот диоксид

Од нив, најчесто се следи загадувањето со честички. Светската здравствена организација ја процени концентрацијата на ПМ2,5 честичките за да го одреди најзагаденото место на Земјата. PM2.5 се однесува на ситни честички или капки во воздухот со дијаметар од 2,5 микрони (μg) или помали.

Други содржини кои можеби ќе те интересираат