Здравјето и лошиот квалитет на воздухот: Работи кои не сте ги знаеле
февруари 22, 2024

Истражувањето на јавната свест за квалитетот на воздухот покажа дека граѓаните најмногу го препознаваат влијанието на лошиот квалитет на воздухот на нивното здравје и здравјето на нивните блиски. Загриженоста за здравјето е она што ги мотивира да бидат позаинтересирани и поактивни во пријавување на загадувачи, како и во преземање активности за подобрување на квалитетот на воздухот во нивното место на живеење.

За лошиот квалитет на воздухот и влијанието врз здравјето веќе многу се пишуваше, вклучително и број на жртви, кои се изворите на загадување и сл. Но за она најважното, како аерозагадувањето влијае на најранливите категории, децата и жените, многу малку информации излегуваат во јавноста.

Затоа денес објавуваме интервју со проф. д-р Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија, кој ќе даде детален осврт на оваа тема.

проф. д-р Михаил Кочубовски

Загадувањето на воздухот е поврзано со голем број здравствени проблеми, вклучувајќи  срцеви, циркулаторни и белодробни заболувања. Но она што повеќето не го знаат е дека е особено штетно за луѓето со дијабетес. Има ли ризик да се зголеми бројот на дијагностицирани луѓе со дијабетес заради лошиот квалитет на воздухот во нивниот град?

Зошто децата се почувствителни на лошиот квалитет на воздухот?

Фактори кои ја одредуваат чувствителноста на децата на вдишани загадувачки материи се:

Податоците посочуваат дека 93 % од сите деца на возраст под 15 години дишат токсичен, загаден воздух. Тоа е околу 1,8 милијарда деца помали од 15 години и 630 милиони деца помали од 5 години чие здравје и развој се под сериозен ризик (Тедрос Аданом Гебрејесус, генерален директор на СЗО, 2018).

Која е улогата на здравствените професионални лица како Вас во приказната за чист воздух?

Други содржини кои можеби ќе те интересираат