Вебинар
септември 13, 2023
УНДП Работилница – Претставување на алатки за визуелизирање на податоци
Вебинар
март 27, 2022
Презентација на резултатите од Студијата за пропорционирање на загадувачите на воздухот во градот Скопје
Конференции
ноември 9, 2021
Светскиот самит за климатските промени – COP 26
Конференции
мај 11, 2021
Конференцијата за методи и технологија за мерење на квалитетот на воздухот