Национална конференција за климатски промени
април 16, 2021

1. Како да ги намалиме ефектите од климатските промени?

2. Колку е важно мерките да бидат дел од политиките и активностите во сите сектори?

Климатски промени

Конференцијата е завршна активност на тригодишниот проект „Да зборуваме за климатските промени“ што го реализираат „Еко-свест“, CNVP (Connecting Natural Values for People) и Движењето на екологистите на Македонија. Ќе се обратат Штефен Худолин, раководител на секторот за операции при ЕУ Делегацијата, Насер Нуредини, министер за животна средина и просторно планирање, Арјанит Хоџа, министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, Ана Чоловиќ-Лешоска, извршна директорка на „Еко-свест“ и Нехат Рамадани, директор на CNVP за Македонија. Ќе бидат промовирани успешни приказни од локалните заедници.

Како дел од проектот „Да зборуваме за климатските промени“ беа спроведени обуки наменети за граѓанските организации од земјата активни во секторите животна средина, рурален развој, шумарство. Целта на обуките беше подигнување на капацитетите на граѓанските организации за поуспешно и поефикасно работење на организациите, меѓутоа и подигнување на капацитетите на ГО за разбирање на климатските промени и комуницирање на оваа проблематика со пошироката јавност.

 

Настаните ќе може да се следат и на фејсбук-страниците на Еко-свест и на CNVP

За повеќе информации погледнете на следниот линк.

Други содржини кои можеби ќе те интересираат