Мерки / Тип / Субвенција
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 1, 2024
Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
февруари 1, 2024
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
декември 10, 2023
Замена на старите системи за греење кои користат цврсто гориво со модерни грејни тела на пелети, со помош на финансиско субвенционирање
декември 10, 2023
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
декември 10, 2023
Препораки за користење на обновливи извори на енергија во домаќинствата
декември 10, 2023
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
декември 10, 2023
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
декември 10, 2023
Субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот за приклучување на гасификационен систем во Општина Куманово