Мерки / Тип / Регулаторна
февруари 13, 2024
Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
февруари 13, 2024
Пренасочување сообраќај
февруари 13, 2024
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови
јануари 23, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
декември 18, 2023
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
декември 10, 2023
Спроведување забрана за горење несоодветни или отпадни материјали во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Забрана за горење јаглен во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Дефинирање области каде што е задолжително поврзувањето на новите објекти на мрежата од централно греење и мрезата за гас
декември 10, 2023
Забрана за греење на дрва во области со централно греење и греење на гас