Мерки / Тип / Инвестиција
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
јануари 24, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух