Мерки / Тип / Административна
февруари 13, 2024
Студија за организиран одржлив товарен сообраќај во урбаните области за големите компании: дистрибутивни центри, ефикасно договарање и обезбедување мапи за определените рути за сите поголеми компании во градот, упатства како да се обезбеди достава во времето на најгуст сообраќаен метеж
февруари 13, 2024
Проширување на зоните со забранет сообраќај на тешки товарни возила
февруари 13, 2024
Студија за формирање зони со ниски емисии (LEZ-Low emission zone) во центарот на градот
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
јануари 24, 2024
Спроведување на индикативни мерења и утврдување на составот на PM10
јануари 24, 2024
Означување на пешачки зони и зголемување на зелените површини на територијата на градот Кавадарци.
јануари 23, 2024
Изградба на велосипедски патеки
јануари 23, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност