Мерки / Сектор / Греење во домаќинствата
февруари 2, 2024
Препорака во процесот на урбанистичко планирање да се земе предвид можноста за проширување на мрежата за централно парно греење