Мерки / Сектор / Градежништво
февруари 1, 2024
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
јануари 24, 2024
Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
септември 21, 2022
Чисти оџаци за чист воздух – воспоставување на програма за обука на оџачари и за субвенции за чистење на оџаци
септември 13, 2022
Редовна контрола на прашината на градилишта и локациите каде се врши градење/уривање на објекти и примена за мерки за нејзино намалување
септември 13, 2022
Градиме без прашина – воспоставување на јавна платформа на градежни локации во Скопскиот регион