Мерки / Институција / јавни претпријатија во надлежност на општината
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции