Мерки / Институција / Општински инспекциски служби
јануари 24, 2024
Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
јануари 23, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
декември 18, 2023
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите