Мерки / Институција / Општини во Скопски регион
септември 22, 2022
Субвенции за ранливи категории граѓани
септември 22, 2022
0 јавни објекти што користат нафта за греење
септември 22, 2022
Денови без автомобил
септември 22, 2022
Промоција на добри практики за чист воздух
септември 22, 2022
Зима без пожари – минимизирање на пожари од загревање
септември 22, 2022
Вонредни контроли на инсталациите со А и Б ИСКЗ дозволи
септември 22, 2022
“Градска” мониторинг мрежа за чист воздух
септември 21, 2022
Зони со ниски емисии и проширување на пешачките зони и велосипедските и мрежи
септември 21, 2022
Зелени паркинзи