Мерки / Институција / Општина Струмица
февруари 13, 2024
Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 13, 2024
Пренасочување сообраќај
февруари 13, 2024
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови
февруари 13, 2024
Студија за организиран одржлив товарен сообраќај во урбаните области за големите компании: дистрибутивни центри, ефикасно договарање и обезбедување мапи за определените рути за сите поголеми компании во градот, упатства како да се обезбеди достава во времето на најгуст сообраќаен метеж
февруари 2, 2024
Подобрување на структурата на машините за чистење на улиците
февруари 2, 2024
Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите
февруари 2, 2024
Препорака во процесот на урбанистичко планирање да се земе предвид можноста за проширување на мрежата за централно парно греење
февруари 2, 2024
Препорака за користење модерни извори на енергија (соларна, геотермална итн.)