Мерки / Институција / Министерство за здравство за објектите за кои се во негова надлежност и Министерство за образование и наука за објектите кои се во негова надлежност
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции