Мерки / Институција / Министерство за економија
февруари 1, 2024
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
декември 10, 2023
Спроведување забрана за горење несоодветни или отпадни материјали во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
декември 10, 2023
Поттикнување на компаниите да воведуваат системи за ефикасно користење на енергијата