Мерки / Институција / акредитирана лаболаторија
септември 13, 2022
Редовна контрола на прашината на градилишта и локациите каде се врши градење/уривање на објекти и примена за мерки за нејзино намалување