Мерки / Акциски план / Струмица
февруари 13, 2024
Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 13, 2024
Пренасочување сообраќај
февруари 13, 2024
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови
февруари 13, 2024
Студија за организиран одржлив товарен сообраќај во урбаните области за големите компании: дистрибутивни центри, ефикасно договарање и обезбедување мапи за определените рути за сите поголеми компании во градот, упатства како да се обезбеди достава во времето на најгуст сообраќаен метеж
февруари 13, 2024
Проширување на зоните со забранет сообраќај на тешки товарни возила
февруари 13, 2024
Студија за формирање зони со ниски емисии (LEZ-Low emission zone) во центарот на градот
февруари 2, 2024
Подобрување на структурата на машините за чистење на улиците
февруари 2, 2024
Спречување на појавата на прашина по улиците преку интензивирање на чистењето на улиците и тротоарите
февруари 2, 2024
Препорака во процесот на урбанистичко планирање да се земе предвид можноста за проширување на мрежата за централно парно греење
февруари 2, 2024
Препорака за користење модерни извори на енергија (соларна, геотермална итн.)
јануари 26, 2024
Препорака за промена на начинот на греење од индивидуално греење на централно парно греење
јануари 25, 2024
Препорака за редовно чистење на оџаците и инспекции на приватните печки и шпорети
јануари 25, 2024
Промовирање добра пракса кај греењето на дрва во домаќинствата: навики при палење, одржување на грејните тела и складирање суво дрво
декември 10, 2023
Промовирање на употребата на квалитетно огревно дрво за греење во домаќинствата
декември 10, 2023
Спроведување забрана за горење несоодветни или отпадни материјали во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Забрана за горење јаглен во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Замена на старите системи за греење кои користат цврсто гориво со модерни грејни тела на пелети, со помош на финансиско субвенционирање
декември 10, 2023
Дефинирање области каде што е задолжително поврзувањето на новите објекти на мрежата од централно греење и мрезата за гас
декември 10, 2023
Забрана за греење на дрва во области со централно греење и греење на гас