Мерки / Акциски план / Гостивар
февруари 22, 2024
Означување на пешачки зони
февруари 22, 2024
Денови без автомобил
февруари 22, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
февруари 2, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност
февруари 2, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
февруари 2, 2024
Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
февруари 2, 2024
Спроведување на зелени јавни набавки
февруари 2, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
февруари 2, 2024
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
февруари 1, 2024
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
февруари 1, 2024
Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
февруари 1, 2024
Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
февруари 1, 2024
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
февруари 1, 2024
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети
декември 18, 2023
Денови без автомобил
декември 10, 2023
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради